Veřejná zakázka: POHOŘELICE – BRNĚNSKÁ, ZKAPACITNĚNÍ KANALIZACE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 224
Systémové číslo: P23V00000043
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.11.2023
Nabídku podat do: 30.11.2023 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: POHOŘELICE – BRNĚNSKÁ, ZKAPACITNĚNÍ KANALIZACE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky je zkapacitnění kanalizace a souvisejících objektů kanalizačního systému města Pohořelice. Jedná se o zvýšení kapacity splaškové kanalizace v souvislosti s napojením nového významného producenta splaškových vod. V rámci stavby dojde k úpravě dvou čerpacích stanic (zvýšení akumulace, výměna čerpadel a technologie, zvýšení dimenze výtlaků z těchto čerpacích stanic, a zvětšení dimenze některých gravitačních kanalizačních stok. Stavba kanalizačních stok, výtlaků a ČS v intravilánu bude probíhat výkopově. Pouze v rámci mostní konstrukce dojde k nahrazení potrubí v rámci kolektoru mostu.

Technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové zadávací dokumentaci stavby „POHOŘELICE – BRNĚNSKÁ, ZKAPACITNĚNÍ KANALIZACE“, zpracovatel: VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA, Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov DIVIZE 02. Tato společnost se tedy také podílela na zpracování zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
 • IČO: 49455168
 • Poštovní adresa:
  Čechova 1300/23
  69002 Břeclav
 • Název oddělení: Pohořelice Zoši

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vak-bv.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky