Veřejné zakázky Vodovodů a kanalizací Břeclav, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
IČO: 49455168

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pohořelice – ČS U hřiště a retenční nádrž – nové vyhlášení
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 01.05.2024 31.05.2024 12:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024
nadlimitní Hodnocení 13.10.2023 13.10.2023 17:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2023 13.10.2023 19:00
Intenzifikace ČOV Pohořelice – nové vyhlášení
nadlimitní Vyhodnoceno 28.08.2023 19.02.2024 09:00
Nákup cisteren pro náhradní zásobování vodou
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.08.2020 11.09.2020 12:00
všechny zakázky