Zakázka: Ivaň, Pouzdřany - přiváděcí řad

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 226
Systémové číslo: P23V00000045
Datum zahájení: 01.12.2023
Nabídku podat do: 12.12.2023 13:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Ivaň, Pouzdřany - přiváděcí řad
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Práce na předmětu díla spočívají zejména ve: výkopových pracích pro montáž vodovodního potrubí. Práce zahrnují vytýčení stávajících inženýrských sítí, výkop stavební rýhy pro uložení potrubí, podsyp a obsyp potrubí, zához jam štěrkopískem se zhutněním, zápis o kontrole křížení a souhlas se záhozem dotčených inženýrských sítí. Zhotovitel uvede povrchy po opravě potrubí do původního stavu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMRZ uzavřená výzva
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
 • IČO: 49455168
 • Poštovní adresa:
  Čechova 1300/23
  69002 Břeclav

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vak-bv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy