Zakázka: Výtlačné řady Lednice, 1. etapa, rekonstrukce

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 222
Systémové číslo: P23V00000041
Datum zahájení: 03.11.2023
Nabídku podat do: 24.11.2023 13:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výtlačné řady Lednice, 1. etapa, rekonstrukce
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Z Úpravny vody Lednice jsou vedeny 2 větve stávajících výtlačných řadů. První směrem k „Červené studánce“ se dělí na část směrem na Valtice a Mikulov, která je provedena z ocelových trub DN 300 - 350. Druhá část vede do VDJ Lednice a dále směrem na Pavlov, která je provedena z ocelových trub DN 250 – 300. V roce 2023 byla společností AQUA PROCON, s.r.o. zpracována studie „Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.“, která mimo jiné řešila i optimalizaci vodárenské infrastruktury společnosti VaK Břeclav, a.s., jejímž výsledkem byl i návrh opatření na uvedených řadech, kdy výtlačný řad bude muset být rekonstruován se změnou dimenze na 400 do Červené studánky a DN 300 do VDJ Lednice.
2.1 Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem: Výtlačné řady Lednice, 1. etapa, rekonstrukce“ v těchto stupních:
a) Navržení optimální trasy včetně inženýrské činnosti na úrovni územního řízení - majetkoprávní vztahy
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
c) Inženýrská činnost na úrovni územního řízení - veřejnoprávní organizace (IČ k DUR)
d) Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
e) Inženýrská činnost na úrovni stavebního - vodoprávního řízení
f) Geodetické zaměření
g) Inženýrsko-geologický průzkum
h) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD+DPS)
i) Soupis prací a rozpočet
j) Autorský dozor projektanta Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMRZ uzavřená výzva
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
 • IČO: 49455168
 • Poštovní adresa:
  Čechova 1300/23
  69002 Břeclav

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vak-bv.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky