Zakázka: VaK Břeclav – odběr a likvidace kalů z ČOV - 2020

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14
Systémové číslo: P20V00000012
Datum zahájení: 18.03.2020
Nabídku podat do: 30.03.2020 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: VaK Břeclav – odběr a likvidace kalů z ČOV - 2020
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je odběr (převzetí do vlastnictví) stabilizovaného, odvodněného kalu z čištění komunálních odpadních vod (dále jen „kalu“) včetně zajištění jeho odvozu z čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) a jeho dalšího využití nebo jiné likvidace. Jedná se o odpad s katalogovým číslem 190805, kategorie O, popřípadě kategorie O/N (možnost infekčnosti), zahuštěný na sušinu v rozmezí 15 – 25%. Kaly byly do současné doby odběrateli využívány jako surovina do kompostu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMRZ otevřená výzva
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 10 980 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
 • IČO: 49455168
 • Poštovní adresa:
  Čechova 1300/23
  69002 Břeclav
 • Název oddělení: EuroPace s.r.o.

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vak-bv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky