Zakázka: VaK Břeclav – odběr a likvidace kalů z ČOV - 2022

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 103
Systémové číslo: P21V00000057
Datum zahájení: 07.12.2021
Nabídku podat do: 16.12.2021 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: VaK Břeclav – odběr a likvidace kalů z ČOV - 2022
 • Druh zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je odběr (převzetí do vlastnictví) stabilizovaného, odvodněného kalu z čištění komunálních odpadních vod (dále jen „kalu“) včetně zajištění jeho odvozu z čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) a jeho dalšího využití nebo jiné likvidace. Jedná se o odpad s katalogovým číslem 190805, kategorie O, zahuštěný na sušinu v rozmezí 13 – 26%. Kaly byly do současné doby odběrateli využívány jako surovina do kompostu. Předmět zakázky bude plněn průběžně na základě výzvy pověřenou osobou zadavatele (objednatele). Produkce odvodněného kalu je na všech ČOV nepravidelná. Zprovoznění kalové koncovky je možné až po shromáždění dostatečného množství přebytečného kalu. Předpokládané množství odvodněných kalů na jednotlivých ČOV je uvedeno v článku 2. odst. 2.2. této ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMRZ uzavřená výzva
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
 • IČO: 49455168
 • Poštovní adresa:
  Čechova 1300/23
  69002 Břeclav

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vak-bv.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy