Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup cisteren pro náhradní zásobování vodou
Odesílatel Antonín Hrabal
Organizace odesílatele Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. [IČO: 49455168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2020 12:55:19
Předmět Výzva

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vyhlašuje výběrové řízení "Nákup cisteren pro náhradní zásobování vodou"