Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka malých vodoměrných šachet na roky 2023 - 2026
Odesílatel Antonín Hrabal
Organizace odesílatele Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. [IČO: 49455168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2022 11:00:28
Předmět Výzva

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci "Dodávka malých vodoměrných šachet na roky 2023 - 2026"